Opština Ćuprija ispratila Aleksu Milanovića na Evropski olimpijski festival mladih

           Aleksa Milanović, atletičar OAK Morava u ponedelјak, 24. jula trčaće najvažniju trku u dosadašnjoj karijeri, kvalifikacionu trku na 1500 metara... [dalje]

Otvorena "Goodwill apoteka" u Domu zdravlja

U prostorijama dosadašnje apoteke Doma zdravlјa u Ćupriji otvoren je prodajni objekat ZU “Goodwill apoteka”. Reč je o prvoj u nizu od ukupno šest apoteka... [dalje]

Mikrofonija - Stand Up komedija sa Srđanom Jovanovićem

Posle niza uspešnih kreativnih radionica za najmlađe Ćupričane,  Ustanova kulture ,, Ćuprija “  ovogodišnje kulturno leto nastavlјa  nastupom prvog srpskog  stand up  komičara, Srđana Jovanovića.... [dalje]

Kulturno leto 2017.

Crevarijada 2017.

05. avgust 2017. godine Moravski park Turistička organizacija opštine Ćuprija ima zadovolјstvo da Vas obavesti da  organizujemo jubilarnu desetu  manifestaciju „Crevarijada 2017“. Crevarijada je tradicionalna manifestacija zabavnog karaktera... [dalje]

Najnovije

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata  privremenog karaktera na površinama javne namene  (kiosci tipskog karaktera površine do 15 m2)

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci tipskog karaktera površine do 15 m2)

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14), člana... [dalje]