Polazna | O Ćupriji | Obrazovanje | Predškolska ustanova "Dečja radost"

Predškolska ustanova "Dečja radost"

Predškolska ustanova "Dečja radost"

Image gallery

Predškolska ustanova "Dečja radost" postoji već četrdeset godina (od 1968. godine). Osnovana je pri SIZ-u dečje zaštite, u sastavu tadašnjeg Centra za socijalni rad. Prvi objekat je bio vrtić "Bambi", koji je počeo sa 50-ak mesta, a kasnije je dograđen i trenutno je kapacitet oko 150 mesta.
Početkom 70- ih godina izgrađen je vrtić "Šećerko" na Slaviji, a vrlo brzo i vrtić "Leptirić". Od 1987. godine sa radom je počeo i vrtić "Neven". Osim ova četiri objekta u gradu, u okviru  predškolske ustanove "Dečja radost" (sadašnji naziv datira od 1975. god.) ,  rade i vrtić "Petar Pan" u Jovcu i  vrtić "Poletarac" u Mijatovcu. U ovim objektima organizovan je celodnevni boravak, kao i pripremni predškolski program. Sopstvene objekte, Ustanova ima i u Krušaru, Batincu i Virinama, a u Supskoj, Senju, Paljanu – Ivankovcu, Bigrenici i Isakovu, Ustanova koristi prostore O.Š. za realizaciju pripremno predškolskog programa.
Trenutno u Ustanovi boravi 720 deteta uzrasta od 1-7 godina. Pripremno predškolskim programom su pokrivena sva deca sa teritorije Opštine Ćuprija. Ovaj program je, po zakonu, obavezan za svu decu pre polaska u školu, što je, i pre zakonske obaveze, bila praksa ove Ustanove. U Ustanovi radi 102 radnika, od kojih 62 na poslovima vaspitanja i obrazovanja.
Pored redovnih aktivnosti, karakteristika ove Ustanove su javne manifestacije (priredbe, izložbe, pozorišne predstave, karneval), koje uvek izazivaju veliku pažnju građana Ćuprije.
"Dete moraš da posmatraš,
Al' mu nemoj na put stati,
Što ga pre čovekom smatraš,
Pre će čovek i postati."

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak