Polazna | O Ćupriji | Obrazovanje | Gimnazija Ćuprija

Gimnazija Ćuprija

Zgrada gimnazije Zgrada gimnazije

Vraća se nekadašnji ugled i sjaj Gimnazije u Ćupriji

Škola osnovana pre 104 godine, koja je iznedrila mnoge poznate ličnosti, zajedničkim angažovanjem zaposlenih  i učenika, zadnjih godina vraća ugled koji je decenijama imala.

Prolaznost na fakultetima veća od 90 %
Da nisu u pitanju samo prazne priče, govori i činjenica da je ovogodišnja generacija maturanata Gimnazije u Ćupriji na prijemnim ispitima za fakultete zabeležila izuzetan uspeh. Naime, više od 90 % maturanata je upisalo željene fakultete u prvom upisnom roku kao redovni studenti. Još treba napomenuti da je među učenicima koji to nisu ostvarili i jedan broj onih koji nisu ni pokušavali da se upišu na neki od fakulteta.
Svedočenje PR-a Pravnog fakulteta u Beogradu  

Visoka ocena Gimnazije od strane Ministarstva
Eksterna kontrola škole, sprovedena od strane Ministarstva prosvete, u aprilu ove godine, je rad škole ocenila ocenom 3 (na skali od 1 do 4) . Mnoge škole u okruženju su dobile manju ocenu.
Posebno, bezbednost učenika, atmosfera i klima koje vladaju u školi, kao i podrška učenicima u nastavi i vannastavnim aktivnostima ocenjeni su najvišom ocenom, 4.
izveštaj o spoljašnjem vrednovanju kvaliteta rada škole

Kao jedna od najznačajnijih ustanova u Ćupriji, Gimnazija ovakvim radom doprinosi, kako ugledu, tako i razvoju i svetlijoj budućnosti cele opštine.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak