Polazna | O Ćupriji | Obrazovanje | Medicinska škola Ćuprija

Medicinska škola Ćuprija

Zgrada medicinske škole Zgrada medicinske škole
Srednja medicinska škola, osnovana je 24.septembra 1958.godine. Kako kazuju činjenice da je Ćuprija bila Zdravstveni centar sreza, ukazala se potreba za osnivanjem prve stručne škole u ovom kraju. Iz generacije u generaciju broj učenika zbog zainteresovanosti za ovu vrstu obrazovanja se sve više povećavao, tako da je od 36 koliko je škola imala na početku za samo par godina broj đaka porastao na nekoliko stotina. Danas je srednja medicinska škola moderno uređen objekat i pohađa je preko 500 učenika u četiri obrazovna profila:

 - medicinska sestra-tehničar
 - farmaceutski tehničar
 - zubni tehničar
 - laboratorijski tehničar

    U najvećem broju, ovu ustanovu pohađaju učenici iz Ćuprije, ali i đaci iz susednih opština i drugih okruga.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak