Polazna | O Ćupriji | Obrazovanje | Visoka medicinska škola strukovnih studija

Visoka medicinska škola strukovnih studija

Zgrada Visoke medicinske škole strukovnih studija Zgrada Visoke medicinske škole strukovnih studija

Jedina visokoškolska ustanova u Ćupriji

Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji osnovana je 29.jula 1998.godine, kao Viša medicinska škola.

Avgusta 2007.godine, akreditovana je u Visoku medicinsku školu strukovnih studija. Iste godine, akreditaciju je dobila za dva studijska programa, a u procesu akreditacije su još tri smera.

U ovoj ustanovi se trenutno školuje 2500 studenata na 6800 metara kvadratnih koliko iznosi površina škole.     
Nastava se obavlja u školi i u nastavnim bazama: u opštoj bolnici u Ćupriji, Kliničko-bolničkom centru Srbije u Beogradu, u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, kao i u brojnim banjskim centrima u Srbiji i u Zavodu za javno zdravlje u Ćupriji.

Učlanjena je u ENM modul (Međunarodna asocijacija zdravstvenih radnika) i učestvuje u međunarodnoj razmeni studenata. Ima uspostavljenu saradnju sa Visokom školom za medicinske sestre iz norveškog grada Trodhajma, koja se ogleda u specijalizaciji kadrova za rad u gerontološkim centrima.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak