Polazna | O Ćupriji | Obrazovanje | Škola za muzičke talente

Škola za muzičke talente

Zgrada škole za muzičke talente Zgrada škole za muzičke talente

Jednistvena ustanova za muzičko obrazovanje u našoj zemlji

Škola za muzičke talente u Ćupriji osnovana je 1973.godine sa željom da deci vrhunski obdarenoj za muziku pruži uslove za razvoj, kakav njihov talenat zaslužuje. Jedinstvena je u našoj zemlji,a kao uzor poslužile su Centralna muzička škola u Moskvi i Menjuhinova u Londonu. Škola je isključivo gudačkog smera. Preko 70 učenika iz raznih krajeva Srbije, dobija u školi osnovno i srednje obrazovanje, izrastajući u muzičare profesionalce-soliste, kamerne muzičare, pedagoge. 
Škola ima vrlo bogatu koncertnu aktivnost. Solisti, kamerni ansambli i dva orkestra škole nastupali su u svim većim mestima u našoj zemlji, kao i u skoro svim zemljama Evrope. Kao vrhunski domet koncertnih aktivnosti ističe orkestar starijih učenika, sa repertoarom koji čine brojna dela Baha, Mocarta, Hajdna, Vivaldija, Bramsa, Šostakovičeva kamerna simfonija, Britnova jednostavna simfonija. Po potrebi kompozicije kao što je Bahova misa u A-duru, Mocartova krunidbena misa i Rekvijem, orkestru se priključuju i muzičari na duvačkim instrumentima, udaraljkama i harfi.
Nebrojene su nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima koje osvajaju učenici Škole za muzičke talene. Škola je internatskog tipa i pohađaju je učenici uzrasta od 6 do 18 godina.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak