Polazna | Aktuelno | Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija i Oglas za prikupljanje pisanih ponuda

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija i Oglas za prikupljanje pisanih ponuda

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija i Oglas za prikupljanje pisanih ponuda

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini („Službeni glasnik oštine Ćuprija“, broj 13/2008), predsednik opštine Ćuprija je dana 30.01.2017. godine, doneo

ODLUKU O RASPISIVANјU JAVNOG OGLASA ZA DAVANјE U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ĆUPRIJA

i raspisuje

O G L A S ZA PRIKUPLjANјE PISANIH PONUDA ZA DAVANјE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ĆUPRIJA

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak