Polazna | Aktuelno | Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017.godini

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017.godini

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017.godini

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/2014, 58/2015 i 16/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl. glasnik RS'', br.129/07, 83/14- dr. zakon), člana 60. Statuta opštine Ćuprija (''Sl. glasnik opštine Ćuprija'', br. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13), i člana 7. Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2017. godinu (''Sl. glasnik opštine Ćuprija'', br. 35/16), Opštinsko veće opštine Ćuprija, na sednici održanoj dana 03.02.2017.godine, donosi

 

 

O D L U K U

O RASPISIVANјU KONKURSA ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA RADI OSTVARIVANјA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANјA U 2017. GODINI

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak