Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o obnovi registracije polјoprivrednih gazdinstava u 2017.god. kao i upisu novih gazdinstava u Registar

Obaveštenje o obnovi registracije polјoprivrednih gazdinstava u 2017.god. kao i upisu novih gazdinstava u Registar

Obaveštenje o obnovi registracije polјoprivrednih gazdinstava u 2017.god. kao i upisu novih gazdinstava u Registar

Na osnovu člana 13. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o polјoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.gl. RS“, br. 101/2016) propisano je da se u 2017.god. i 2018.god. neće vršiti obnova registracije u Registru polјoprivrednih gazdinstava, a radi ostvarivanja prava na podsticaje, polјoprivredna gazdinstva će imati aktivan status u 2017. god. i 2018. god., osim onih polјoprivrednih gazdinstava koja su pasivna po bilo kom drugom osnovu, jer ta gazdinstva i dalјe zadržavaju status pasivnog gazdinstva dok im ne istekne rok za pasivan status, odnosno dok se ne stvore uslovi za aktivan status.

     Za ona polјoprivredna gazdinstva koja ne prijave promene ostaje stanje koje je bilo 2016.god. uklјučujući i status gazdinstva. To znači da gazdinstva koja su pasivna zbog neobnovlјene registracije 2016. god. ostaju pasivna dok ne izvrše promenu svog statusa (prijave promene, a jedna od promena je i promena statusa). Promenu statusa mogu da izvrše i prilikom predaje zahteva za podsticaje.

     Sve promene (zemlјišni fond, bilјne kulture, životinje itd.) će nosioci gazdinstva moći da obavlјaju u toku cele godine, što do sada nije bio slučaj.

     Od 16. januara 2017.god. omogućen je unos (registracija) novih polјoprivrednih gazdinstava.Uslovi za registraciju se nisu menjali tj. jedini uslov je da gazdinstvo poseduje zemlјišni fond – ne manji od 0,5 hektara, osim ako se ne bavi gajenjem pčela, ribe, pečuraka, puževa itd. jer tada može prijaviti i manju površinu.

     Počev od prošle godine, novoregistrovana gazdinstva nemaju prava na podsticaje za godinu u kojoj su se registrovala.                                                                        

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak