Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o podsticajnim sredstvima za 2017.godinu na osnovu pravilnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Obaveštenje o podsticajnim sredstvima za 2017.godinu na osnovu pravilnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Obaveštenje o podsticajnim sredstvima za 2017.godinu na osnovu pravilnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

     Obaveštavaju se registrovana polјoprivredna gazdinstva sa područja opštine Ćuprija, da kod Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprave za agrarna plaćanja mogu podnositi zahteve za korišćenje podsticajnih sredstava u 2017.god. prema aktuelnim pravilnicima i to za:

-Tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi zahtevi se podnose od 01. januara do 15. oktobra tekuće godine, za grla predata klanici ili izvezena u periodu od 01. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine;
-Nabavku opreme za objekte u sektoru prerade mleka, mesa, voća, povrća i grožđa kao i  marketing zahtevi se podnose najkasnije do 30. septembra tekuće godine;
-Podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelјa zahtevi se podnose najkasnije do 31. avgusta tekuće godine;
-Kvalitetna priplodna grla zahtevi se podnose od 2. marta do 31. jula tekuće godine i od 1. do 31. januara naredne godine za grla uklјučena u proizvodnju od 01. oktobra do 31. decembra prethodne godine;

Zahtevi za korišćenje osnovnih podsticaja u bilјnoj proizvodnji podnose se Ministarstvu finansija – Upravi za trezor od 01. marta tekuće godine.

Za sve detalјne informacije i konkretne prihvatlјive investicije, obratiti se Grupi za privredu i polјoprivredu Opštinske uprave opštine Ćuprija, kancelarija br.26 ili na telefon 8470-248 lok. 129.   

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak