Polazna | Aktuelno | Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćuprija u 2017. godini

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćuprija u 2017. godini

Rešenje o  raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćuprija u 2017. godini

Obaveštavaju se učesnici konkursa  za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini, da je Opštinsko veće opštine Ćuprija na održanoj sednici, br.06-59/2017-01-1 dana 28.03.2017. godine, donelo Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćuprija u 2017. godini, te je neophodno da učesnici konkursa čiji su projekti odobreni a koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodelјenim sredstvima ili da dostave obaveštenje da odustaju od sredstava koja su im dodelјena.

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ćuprija u 2017. godini, je objavlјeno na zvaničnom sajtu opštine Ćuprija (u sekciji ispod) i u „Službenom glasniku opštine Ćuprija"

 

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak