Polazna | Aktuelno | Obaveštenje - Javni poziv nabavku novih traktora u 2017. godini

Obaveštenje - Javni poziv nabavku novih traktora u 2017. godini

Obaveštenje - Javni poziv nabavku novih traktora u 2017. godini

Raspisan javni poziv za nabavku novih traktora u 2017-oj godini preko Ministarstva polјoprivrede

Obaveštavaju se registrovana polјoprivredna gazdinstva na području opštine Ćuprija, da je Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, u skladu sa članom 8. Pravilnika, raspisalo Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini.

     Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 

1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva; 

2) preduzetnik; 

3) privredno društvo; 

4) zemlјoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih polјoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. 

     Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 10. aprila do 19. maja 2017. godine na Obrascu – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini, koji čini sastavni deo Javnog poziva.

     Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva, sa propisanom dokumentacijom dostavlјa se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ne otvarati -Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini”, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84.

     Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredelјena su sredstva u ukupnom iznosu od 210.500.000 dinara. 

     Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje, po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava određenih ovim Javnim pozivom. Rešenjem se odobrava podnosiocu zahteva da u roku koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

     Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatlјive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

      Za sve detalјne informacije u smislu uslova i potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva po osnovu Javnog poziva, obratiti se Grupi za privredu i polјoprivredu Odelјenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, kancelarija br. 26 ili na telefon 8470-248 lok. 129.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak