Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o podsticajnim sredstvima Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine po košnici pčela, za krave za uzgoj teladi za tov i za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnog priplodnog materijala

Obaveštenje o podsticajnim sredstvima Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine po košnici pčela, za krave za uzgoj teladi za tov i za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnog priplodnog materijala

Obaveštenje  o podsticajnim sredstvima Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine po košnici pčela, za krave za uzgoj teladi za tov i za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnog priplodnog materijala

     Obaveštavaju se registrovana polјoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu na području opštine Ćuprija i to: pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, da mogu ostvariti pravo na podsticaje po košnici pčela, na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela.

     Uslov za ostvarivanje prava je da registrovano polјoprivredno gazdinstvo ima najmanje 20 košnica.

     Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 720 dinara po košnici pčela.

     Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela se podnose do 31.maja tekuće godine. Podnosi se samo zahtev.

 

     Ista lica takođe mogu ostvariti i pravo na podsticaje na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov.

     Podsticaj se ostvaruje za otelјene krave, jednom u toku godine za isto grlo i to u iznosu od 5000 din. po grlu.

     Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave otelјene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine.

Izuzetno u 2017. godini lica iz ovog pravilnika mogu da ostvare pravo na podsticaj, ako su krave otelјene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

     Registrovana polјoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu na području opštine Ćuprija i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo, zemlјoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih polјoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, srednja škola i naučnoistraživačka organizacija u oblasti polјoprivrede, mogu ostvariti pravo na podsticaje, na osnovu Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne polјoprivredne proizvodnje - za nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje, za nabavku nove mehanizacije i opreme za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura, za nabavku novih mašina i opreme za obradu zemlјišta, setvu, sadnju, prihranjivanje/đubrenje, rezidbu, berbu/žetvu i transport, za nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru, za nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište, za nabavku nove opreme i mehanizacije za stočarsku proizvodnju - distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane, za nabavku nove opreme i mehanizacije za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju tečnog i čvrstog stajnjaka, nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja, nabavku kvalitetnih priplodnih grla, nove opreme za ribnjake, nabavku nove opreme za pčelarstvo i nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja.

     Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje do 1. jula tekuće godine.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje prava na podsticaja.

Zahtev za ostvarivanje prava može se podneti za jedan ili više podsticaja pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja

     Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje, po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava određenih u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

     Rešenjem se odobrava podnosiocu zahteva da u roku koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

     Podsticaj iznosi 50% od investicije bez PDV-a, a ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu po ovom pravilniku ostvaruje i lice  koje je u potpunosti realizovalo investiciju  u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja.

           Svi zahtevi za ostvarivanja prava na podsticaje se podnose Ministarstvu polјoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralјa Aleksandra 84, 11050 Beograd, a obrasci zahteva kao i sve druge informacije se mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ćuprija, u kancelariji br.26 - Grupa za privredu i polјoprivredu Odelјenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija.             

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak