Polazna | Aktuelno | Poziv za dostavljanje predloga godišnjih programa u oblasti sporta u opštini Ćuprija u skladu sa programskim kalendarom

Poziv za dostavljanje predloga godišnjih programa u oblasti sporta u opštini Ćuprija u skladu sa programskim kalendarom

Poziv za dostavljanje predloga godišnjih programa u oblasti sporta u opštini Ćuprija u skladu sa programskim kalendarom

U skladu sa čl.117.st.1. i čl.138. Zakona o sportu („Sl.glasnik RS“ br.10/2016), čl. 9. Odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta  u opštini Ćuprija („Sl.glasnik opštine Ćuprija“ br.35/2016) i čl. 21.Pravilnika o postupku odobravanja programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Ćuprija („Sl.glasnik opštine Ćuprija“ br.6/2017), pozivaju  se predlagači odnosno nosioci  programa u oblasti sporta na teritoriji opštine Ćuprija da dostave svoje predloge godišnjih programa Komisiji za ocenu i nadzor nad realizacijom programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Ćuprija, najkasnije do 01.06.2017.godine na adresu:  Opština Ćuprija, ul. 13.oktobar br.7, - sa naznakom: „Predlozi godišnjih programa u oblasti sporta  u opštini Ćuprija u skladu sa Programskim kalendarom  -  za Komisiju za ocenu i nadzor nad realizacijom programa u oblasti sporta kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Ćuprija

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak