Polazna | Aktuelno | Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene - lokacija br 2

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene - lokacija br 2

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene - lokacija br 2

Oglas i potrebne obrasce možete preuzeti u sekciji ispod.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak