Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

Obaveštenje o Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

Obaveštenje o Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

Obaveštavaju se registrovana polјoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu na teritoriji opštine Ćuprija i to: pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, da mogu ostvariti pravo na korišćenje regresa za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, na osnovu Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja („Službeni glasnik RS”, broj 48/13 i 48/16).

 

Za sve detalјne informacije obratiti se Grupi za privredu i polјoprivredu Odelјenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, kancelarija br. 26 ili na telefon 8470-248 lok. 129.

Celokupno obaveštenje možete preuzeti u sekciji ispod.

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak