Polazna | Aktuelno | Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci tipskog karaktera površine do 15 m2)

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci tipskog karaktera površine do 15 m2)

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata  privremenog karaktera na površinama javne namene  (kiosci tipskog karaktera površine do 15 m2)

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14), člana 16. Odluke o postavlјanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i drugim površinama („Sl.glasnik opštine Ćuprija“, br.3/15, 9/15, 3/17 i 8/17) i rešenja Opštinskog veća opštine Ćuprija, br.06-64/2017-01-1 od 29.03.2017. godine, u skladu sa Programom postavlјanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Sl.glasnik opštine Ćuprija“, br. 11/17) i Odlukom o utvrđivanju početne cene za postupak javnog nadmetanja („Sl.glasnik opštineĆuprija“, br.12/17), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, raspisuje

 

O G L A S

o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavlјanje manjih montažnih objekata  privremenog karaktera na površinama javne namene

(kiosci tipskog karaktera površine do 15 m2)  

 

Tekst oglasa i prateće obrasce možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak