Polazna | Aktuelno | ODLUKA O UTVRĐIVANјU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U SISTEMU OPŠTINE ĆUPRIJA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANјU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U SISTEMU OPŠTINE ĆUPRIJA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANјU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U SISTEMU OPŠTINE  ĆUPRIJA ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi  ('' Službeni  glasnik Republike Srbije'', 129/2007, 83/2014 – dr. zakon i 101/2016 – dr. zakon) ,člana 6. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru  ('' Službeni  glasnik Republike Srbije'', broj 68/2015 i 81/2016 – odluka US) , Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu  lokalne samouprave za 2017. godinu (''Službeni  glasnik Republike Srbije'', broj 61/2017)  i  člana  38. Statuta Opštine Ćuprija ( ''Službeni  glasnik Opštine Ćuprija '', broj 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13) Skupština Opštine Ćuprija na svojoj  sednici održanoj dana 08.08.2017.  godine, donosi

 ODLUKU O UTVRĐIVANјU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U SISTEMU OPŠTINE  ĆUPRIJA ZA 2017. GODINU

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak