Polazna | Aktuelno | 30. vanredna sednica Opštinskog veća opštine Ćuprija

30. vanredna sednica Opštinskog veća opštine Ćuprija

30. vanredna sednica Opštinskog veća opštine Ćuprija

Na osnovu i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl.glasnik RS'' br. 129/07 i 83/2014-dr.Zakon), i člana 60. Statuta opštine Ćuprija (''Sl. glasnik opštine Ćuprija'' br. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13), člana 38. Poslovnika Opštinskog veća (''Sl. glasnik opštine Ćuprija'', br. 24/08) predsednik Opštinskog veća, saziva

 

30. vanrednu sednicu Opštinskog veća za 16.08.2017. godine (sreda) sa početkom u 10,00 časova u sali za sastanke Opštine Ćuprija i predlaže

 

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika 29. vanredne sednice Opštinskog veća br.06-159/2017-01-1 od 04.08.2017. godine

2.  Razmatranje nacrta Odluke o izboru programa/projekta“ Kamp omladine“ podnosioca predloga projekta Udruženja Mladih Ćuprije iz Ćuprije

         Obrađivač: Komisija za izbor programa od javnog interesa

3. Razmatranje nacrta Odluke o dopuni odluke o izboru programa/projekta „Subnor 2017“ udruženja Subnor 

        Obrađivač: Komisija za izbor programa od javnog interesa

4. Razmatranje nacrta Odluke o izboru programa/projekta“Osma godišnja kolektivna izložba ćuprijskih umetnika“ podnosioca predloga projekta „Zavičajni klub likovnih umetnika“

         Obrađivač: Komisija za izbor programa od javnog interesa

5. Razmatranje žalbe Antić Dalibora iz Ćuprije, br.553-5/2017-01-1 od 07.07.2017. godine izjavlјene na Rešenje Centra za socijalni rad „Ćuprija“

6. Razmatranje žalbe Atanasijević Ilije iz Ćuprije, br.553-6/2017-01-1 od 17.07.2017. godine, izjavlјene na Rešenje Centra za socijalni rad „Ćuprija“

7. Razmatranje žalbe Anđelković Tijane iz Ćuprije, br.553-7/2017-01-1 od 01.08.2017. godine izjavlјene na Rešenje Centra za socijalni rad „Ćuprija“

8.Razno

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

 Ninoslav Erić,mr.ek.nauka

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak