Polazna | Aktuelno | 29. redovna sednica Opštinskog veća

29. redovna sednica Opštinskog veća

29. redovna sednica Opštinskog veća

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA ĆUPRIJA

OPŠTINSKO VEĆE

BROJ:06- 173/2017-01-1

Datum:16.08.2017.godine

Ć u p r i j a

Na osnovu i člana 43. stav 2. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl.glasnik RS'' br. 129/07 i 83/2014-dr.Zakon), i člana 55. stav 2. i člana 60. Statuta opštine Ćuprija (''Sl. glasnik opštine Ćuprija'' br. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13), člana 38. Poslovnika Opštinskog veća (''Sl. glasnik opštine Ćuprija'', br. 24/08) zamenik predsednika opštine, saziva

 

29. redovnu sednicu Opštinskog veća za 18.08.2017. godine (petak) sa početkom u 09,00  časova u sali za sastanke Opštine Ćuprija i predlaže sledeći

 

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika 30. vanredne sednice Opštinskog veća br.06-172/2017-01-1 od 16.08.2017. godine

2. Razmatranje predloga Odluke o pristupanju izradi programa razvoja turizma opštine Ćuprija

Obrađivač: Odelјenje za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj

3.Razmatranje predloga Odluke o izmeni Odluke o formiranju opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Ćuprija

Obrađivač: Odelјenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove

4.Razmatranje Kadrovskog plana Opštinske uprave Opštine Ćuprija, Pravobranilaštva opštine Ćuprija i Službe budžetske inspekcije opštine Ćuprija za 2017. godinu

Obrađivač: Načelnik opštinske uprave opštine Ćuprija

5. Razmatranje Odluke o izmeni i dopuni Plana i programa za 2017. godinu –Finansijskog plana br.281/17 za 2017. godinu Ustanove za sport SC „Ada“

Obrađivač: Odelјenje za finansije 

6.Razmatranje Izmene finansijskog plana Muzeja „Horeum Margi-Ravno“ Ćuprija za 2017. godinu, br.139/17 od 03.08.2017. godine

Obrađivač: Odelјenje za finansije    

7.Razmatranje izmena i dopuna finansijskog plana Narodne biblioteke „Dušan Matić“ za 2017. godinu, br.261/17 od 19.07.2017. godine

Obrađivač: Odelјenje za finansije

8. Razmatranje izmena Finansijkog plana za 2017. godinu, br.744/17 od 04.08.2017. godine Ustanove kulture „Ćuprija“                                                                                                                                                                         Obrađivač:Odelјenje za finansije

9. Razmatranje izmene finansijskog plana Turističke organizacije opštine Ćuprija za 2017. godinu, br.302/2017 od 07.08.2017. godine

Obrađivač:Odelјenje za finansije

10.Razmatranje druge izmene Programa poslovanja JKP „Ravno 2014“ za 2017. godinu, br.4827-1 od 16.08.2017. godine

Obrađivač:Odelјenje za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj

11. Razmatranje zahteva za dobijanje saglasnosti, br.421-2/2017-01-1 od 16.08.2017. godine, podnosioca JKP „Ravno 2014“

Obrađivač:Odelјenje za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj

12. Razno

 

 

ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE

        Ilija Paunović,dipl.inž.maš.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak