Polazna | Aktuelno | Odluka o pristupanju izradi Programa razvoja turizma opštine Ćuprija

Odluka o pristupanju izradi Programa razvoja turizma opštine Ćuprija

Odluka o pristupanju izradi Programa razvoja turizma opštine Ćuprija

Na osnovu člana 12. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015) člana 20. stav 1. i člana 32. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 129/07 , 83/14, 101/16 -dr. zakon) i člana 38. stav 5. Statuta opštine Ćuprija (''Službeni glasnik opštine Ćuprija, broj  14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13), Skupština opštine Ćuprija na sednici od   22.08.2017. godine, donosi 

ODLUKU O PRISTUPANјU IZRADI PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE ĆUPRIJE

Opština Ćuprija pristupa izradi  Programa razvoja turizma  opštine Ćuprija (2018-2021).

Pod Programom razvoja turizma opštine Ćuprija (2018-2021) (u dalјem tekstu: Program) u smislu ove odluke podrazumeva se planski dokument razvoja turizma.

Tekst Odluke možete preuzeti u sekciji ispod.

 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak