Polazna | Aktuelno | Konkurs za izlaganje u Muzeju "Horeum Margi - Ravno" Ćuprija

Konkurs za izlaganje u Muzeju "Horeum Margi - Ravno" Ćuprija

Konkurs za izlaganje u Muzeju "Horeum Margi - Ravno" Ćuprija

MUZEJ „HOREUM MARGI-RAVNO“ĆUPRIJA OBJAVLjUJE:

KONKURS ZA IZLAGANјE U 2018. GODINI

Muzej „Horeum Margi-Ravno“ Ćuprija raspisuje Konkurs za izlaganje u 2018. godini za Galeriju muzeja, sprat Muzeja „Horeum Margi-Ravno“ Ćuprija (200m2). Konkurs će biti otvoren do 30. septembra 2017. godine.

Konkurs je otvoren za samostalne, kolektivne i kustoske izložbe-projekte autora, kao i za studente završnih godina fakulteta i akademija umetnosti. 

Prijava za izlaganje treba da sadrži:

- Biografiju autora izložbe, sa kontakt podacima

- Koncept izložbe-projekta, sa neophodnim tehničkim uslovima za realizaciju

- 10 fotografija radova (JPG 300 dpi)

Prijave se šalјu do 06. 10. 2017. godine, elektronskim putem na e-mail: horeummargi.konkurs@gmail.com ili na adresu Muzej „Horeum Margi-Ravno“ Ćuprija, Jovana Kursule 2, Ćuprija 35230, sa naznakom „Konkurs za izlaganje 2018.“ Prispele prijave razmatraće Umetnički savet Muzeja u sastavu Miloš Đorđević, Jagoda Živadinović i Radan Radojlović a prijave koje budu stigle nakon datuma završetka konkursa neće biti uzete u razmatranje. 

Rezultati konkursa biće poznati do 13. novembra 2017. godine nakon čega će svi autori biti obavešteni o rezultatima konkursa.

 

Za izložbe-projekte koji budu uvršteni u program rada Galerije muzeja „Horeum Margi-Ravno“ Ćuprija, biće obezbeđeni katalog, pozivnice, plakat kao i medijsko predstavlјanje na elektronskim i štampanim medijima.

 

U Ćupriji dana:                                                                                                        direktor

04.09.2017. godine                                                                                   Mr prim.um. Novak Novaković

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak