Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje  dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog  otpada, operatera  EKO SERVIS SISTEM, Drustvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30 

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravlјanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavlјuje 

 

OBAVEŠTENјE o prijemu zahteva za izdavanje  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 02. 11.2017 godine, operater EKO SERVIS SISTEM, Društvo  za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30 ,podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Zahtev se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 5760/2 KO Ćuprija van grada, na kojoj će  operater da obavlјa delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada. 

Zahtev je operater dostavio dana 02.11.2017.godine.

  Rok za dostavlјanje mišlјenja i predloga je 23.11.2017.godine, na e-mail: jadranka.matic@cuprija.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. „13oktobar“.7, Ćuprija, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak