Polazna | Aktuelno | Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus

Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus

Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus

          Obaveštavaju se registrovana polјoprivredna gazdinstva na području opštine Ćuprija, da je, u cilјu realizacije Zaklјučka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 339-10796/2017 od 09.11.2017. godine, Republika Srbija, Republička direkcija za robne rezerve Beograd, ul.Dečanska br.8a oglasila

Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus

Rok za dostavlјanje ponuda u pisarnicu Direkcije je 21.12.2017. godine, do 10 časova. Ponude se dostavlјaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu stoku“, na adresu:
 
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a
 
Otvaranje ponuda će se obaviti 21.12.2017. godine u 12 časova, u sali broj 654 a na VI spratu. Prisutni predstavnici proizvođača moraju Radnoj grupi podneti ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja. 
 

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak