Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o izdatoj dozvoli za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Obaveštenje o izdatoj dozvoli za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Obaveštenje o izdatoj dozvoli za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za  skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera  EKO SERVIS SISTEM, Društvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30 

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravlјanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavlјuje 

OBAVEŠTENјE o izdatoj dozvoli za skladištenje i tretman neopasnog otpada

operateru postrojenja EKO SERVIS SISTEM, Društvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30 , (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20910429, sa šifrom delatnosti 7022 –Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravlјanjem) – za skladištenje neopasnog otpada sledećih indeksnih brojeva: (indeksni broj 02 01 04) otpadna plastika (isklјučujući ambalažu),  (indeksni broj 07 02 13) otpadna plastika,  (indeksni broj 12 01 05) obrada plastike ,  (indeksni broj15 01 02 )plastična ambalaža,  (indeksni broj 16 01 19) plastika,  (indeksni broj 17 02 03) plastika,  (indeksni broj 19 12 04)  plastika i guma,  (indeksni broj 19 12 12) drugi otpadi (uklјučujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11,  (indeksni broj 20 01 39) plastika,  na katastarskoj parceli broj 5760/2 KOĆuprija van grada , u Ćupriji.

 

Operater obavlјa skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 5760/2 KO Ćuprija van grada. Neopasni otpad se privremeno skladišti na mestu nastanka i  čuva radi sakuplјanja.

Ukupna površina postrojenja za skladištenje je 64m2, sa prilazom iz glavne komunikacije pristupa objektima. 

Otpad se skladišti i na  otvorenom prostoru, (tamponiranoj  površini predviđenoj za tu namenu), a u pogonima u propisano obeleženim kontejnerima, džakovima i džambo većama.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Opštinske  uprave Ćuprija, ul.“13oktobar“ 7, Odelјenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak