Polazna | Aktuelno | Obaveštenje - javni poziv za nabavku novog traktora - IPARD

Obaveštenje - javni poziv za nabavku novog traktora - IPARD

Obaveštenje - javni poziv za nabavku novog traktora - IPARD

     Obaveštavaju se registrovana polјoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Ćuprija, da je Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, na osnovu člana 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17 i 112/17), raspisalo:

 DRUGI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANјE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVOG TRAKTORA.   

Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatlјivi troškovi u nabavku novih traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje polјoprivrednih radova, uklјučujući pripadajuću traktorsku kabinu.

Novi traktor koji je predmet IPARD podsticaja u skladu sa ovim Javnim pozivom jeste:

1. motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priklјučaka za izvođenje prvenstveno polјoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priklјučnih vozila za traktor, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima;

2. serijski proizveden traktor koji se prvi put stavlјa u upotrebu i koji je proizveden najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta;

3. vrste T1 do T5 ili C1 do C5  u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priklјučnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima;   

4. propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije.

Snaga traktora čija se nabavka subvencioniše iz IPARD sredstava zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje. Na primer, ako se neko bavi voćarstvom i ima od 2 do 10 hektara prijavlјenih površina pod zasadom, moći će da nabavi traktor snage do 60 kW. Jači traktor, do 80 kW, moći će da nabavi ako ima veće površine, između 10 i 50 ha. Traktor može biti vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priklјučnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima i treba da ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije.

     Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 

1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva; 

2) preduzetnik; 

3) privredno društvo; 

4) zemlјoradnička zadruga.

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta  za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava  u nabavvku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlјa se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom:

„Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstavau nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

 

Zahtev se podnosi u roku od 4. januara do 26. februara 2018. godine.

      Za sve detalјne informacije u vezi uslova i potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva po osnovu Javnog poziva, obratiti se Grupi za privredu i polјoprivredu Odelјenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, kancelarija br. 26 ili na telefon 8470-248 lok. 129.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak