Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o održavanju javne sednice Komisije za planove

Obaveštenje o održavanju javne sednice Komisije za planove

Obaveštenje o održavanju javne sednice Komisije za planove

Obaveštavamo Vas da će se u ponedelјak 05.03.2018. godine u sali za sastanke Opštine Ćuprija sa početkom u 12 časova održati Javna sednica Komisije za planove, shodno čl. 64. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, 64/2015).

Podnosilac primedbe na nacrt planskog dokumenta može obrazložiti primedbe pred komisijom, a u skladu sa čl. 65. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, 64/2015).

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak