Polazna | Aktuelno | Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/2015 i 80/2017), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini („Sl.glasnik RS“,  br. 16/2017 i 111/2017) i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini („Službeni glasnik oštine Ćuprija“, broj 13/2008), predsednik opštine Ćuprija je dana 26.02.2018. godine, donosi

ODLUKU O RASPISIVANјU JAVNOG OGLASA ZA DAVANјE U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ĆUPRIJA

i raspisuje 

O G L A S ZA PRIKUPLjANјE PISANIH  PONUDA ZA DAVANјE U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U  OPŠTINI ĆUPRIJA

Odluku, oglas i formulare možete preuzeti u sekciji ispod.

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak