Polazna | Aktuelno | Oglas za prodaju otpada putem neposredne pogodbe

Oglas za prodaju otpada putem neposredne pogodbe

Oglas za prodaju otpada putem neposredne pogodbe

 

Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – dr. zakon i 108/16), člana 5a. Odluke o pribavlјanju, korišćenju, upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 8/14, 14/16, 18/16, 18/17 I 25/17) i člana 6. Odluke o otuđenju pokretnih stvari manje vrednosti broj 404-383/2017-01-2 Komisija za otuđenje pokretnih stvari dana 13.04.2018. godine objavlјuje

 

OGLAS

ZA PRODAJU OTPADA PUTEM NEPOSREDNE POGODBE

 

 

Predmet otuđenja su pokretne stvari, u svojini Opštine Ćuprija, i to : 

-odbačena električna i elektronska oprema koja nosi indeksni broj 20 01 35* (rashodovani računari, računarska oprema i razni električni aparati)

 

Ceo tekst oglasa možete preuzeti u sekciji ispod.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak