Polazna | Aktuelno | Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kamate kratkoročnih polјoprivrednih kredita registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Ćuprija u 2018. godini

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kamate kratkoročnih polјoprivrednih kredita registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Ćuprija u 2018. godini

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kamate kratkoročnih polјoprivrednih kredita registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Ćuprija u 2018. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2013-dr., 142/14, 103/15 i 101/16), Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj polјoprivrede opštine Ćuprija („Sl.gl.opštine Ćuprija“, br. 8/17) i Programa podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2018. god. donetog na sednici Skupštine opštine Ćuprija održanoj dana 17.04.2018.god. („Sl. gl. opštine Ćuprija“, br.7/18), a po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, br.320-00-02399/2018-09 od 30.03.2018.god.  na predlog Komisije za raspodelu i kontrolu upravlјanja sredstvima Budžetskog fonda, Načelnik Opštinske uprave opštine Ćuprija raspisuje 

J A V N I   P O Z I V

za finansiranje/sufinansiranje kamate kratkoročnih polјoprivrednih kredita registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Ćuprija u 2018. godini

 

Predmet Javnog poziva

  Sredstva iz ovog poziva su namenjena za očuvanje, podsticanje, unapređenje i razvoj polјoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Ćuprija u vidu mere podrške  finansiranja/sufinansiranja kamate kratkoročnih polјoprivrednih kredita registrovanim polјoprivrednim gazdinstavima. Ukupna sredstva predviđena za ovu meru podrške su ograničena i iznose 2.500.000,00 dinara. Sredstvima iz ovog poziva neće se subvencionisati kamate polјoprivrednih kredita kod kojih Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko poslovnih banaka, subvencioniše deo kamate, a na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku u 2018. god. Javni poziv traje do utroška predviđenih sredstava za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2018. god. Subvencionisaće se kamate kredita za sledeće namene: nabavka repromaterijala (semenska roba, rasad, sadni materijal, đubrivo, gorivo, sredstva za zaštitu), stočne hrane, nove polјoprivredne mehanizacije, mašina i opreme za polјoprivrednu proizvodnju, opreme za pripremu i proizvodnju stočne hrane, opreme za čuvanje, preradu i plasman polјoprivrednih proizvoda, stada, investicije u pčelarstvo i ostalo.

Tekst javnog poziva možete preuzeti u sekciji ispod.

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak