Polazna | Aktuelno | Obaveštenje - pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne polјoprivredne proizvodnje

Obaveštenje - pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne polјoprivredne proizvodnje

Obaveštenje - pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne  polјoprivredne proizvodnje

          Registrovana polјoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Ćuprija u aktivnom statusu i to: fizičko lice – nosilac registrovanog  komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo, zemlјoradnička zadruga i srednja škola,  u skladu sa Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne polјoprivredne proizvodnje („Sl.gl.RS“, br.29 /18), mogu do 15.10.2018. godine podnositi zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne polјoprivredne proizvodnje.

 

         Podsticaji obuhvataju podršku programima, i to:

Podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i to: izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje voća i povrća; nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća;nabavku nove opreme za pripremu voća i povrća za tržište.

Podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje i to: izgradnju objekta za smeštaj svinja, ovaca i koza; nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja; građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka; nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju stajnjaka; nabavku nove opreme za objekte za akvakulturu.

 

         Pravo na podsticaje se ostvaruje ako je investicija za koju se podnosi zahtev realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje.

         Propisano je da vrednost prihvatlјive investicije (navedene u Tabeli – Podsticaji i prihvatlјive investicije) koja je predmet zahteva bude veća od 100.000 dinara, dok iznos pojedinačnog računa treba da bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara.

           Kako bi ostavrio pravo na podsticaj u okviru programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća, podnosilac zahteva treba da u RPG ima upisano polјoprivredno zemlјište pod proizvodnjom voća i povrća i to površine: do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha drugog voća, odnosno do 0,5 ha povrća u zaštićenom prostoru, odnosno do 3 ha povrća na otvorenom prostoru i da je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste voća i povrća.

         Podnosilac zahteva u okviru programa za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje treba da u RPG ima prijavlјen odgovarajući stočni fond i da na polјoprivrednom gazdinstvu ima najviše 19 mlečnih krava i/ili ako ima ukupni kapacitet objekta: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili 99 tovnih svinja i/ili od 1000 do 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 100 tovnih ćurki po turnusu i/ili najmanje 500 kg ribe.

        Na osnovu Uredbe o raspodeli podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. god. („Sl.gl. RS“, br.18/18) podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatlјive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednosti i to u maksimalnom iznosu od 50%

       Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i 3.500.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

       Zahtevi se podnose Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar Kralјa Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

        Za bliže informacije i obrazac zahteva, obratiti se Grupi za privredu i polјoprivredu Odelјenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, kancelarija br. 26 ili na telefon 8470-248 lok. 129.

U prilogu (Tabela  - Podsticaji i prihvatlјive investicije i Zahtev) 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak