Polazna | Aktuelno | Konačna lista vrednovanja i rangiranja

Konačna lista vrednovanja i rangiranja

Konačna lista vrednovanja i rangiranja

Na osnovu člana 9. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ 16/2018) i člana 13. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ćuprija za programe udruženja („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 6/18) 

KOMISIJA ZA IZBOR PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA

OBJAVLjUJE

KONAČNU LISTU VREDNOVANјA I RANGIRANјA

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak