Polazna | Aktuelno | Javni konkurs za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja

Javni konkurs za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja

Javni konkurs za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja

JAVNI KONKURS ѕa realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemlјoradničke i polјoprivredne zadruge u 2018. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a  naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija. 

 

          Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i  koordinaciju rada javnih preduzeća raspisao je JAVNI KONKURS za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemlјoradničke i polјoprivredne zadruge u 2018. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a  naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohiji.

         Subjekti koji mogu biti podnosioci prijave na konkurs zajedno sa jedinicom lokalne samouprave su novoformirane, stare i složene zadruge.

         Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava: 

Za novoformirane zadruge 7.500.000,00 dinara; 

Za stare zadruge 15.000.000,00 dinara;

Za složene zadruge  60.000.000,00 dinara.

          Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje projektnih aktivnosti za nabavku živih životinja za potrebe povećanja osnovnog stada, kao i opreme za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke; nabavku opreme za preradu mleka i mesa; nabavku opreme za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća; nabavku opreme za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada; nabavku opreme za proizvodnju i preradu aromatičnog, začinskog i lekovitog bilјa; nabavku mehanizacije i opreme za skladištenje i preradu žitarica; nabavku opreme za pčelarstvo i izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku oprema za finalnu preradu polјoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge).

          Rok za podnošenje prijava je od dana objavlјivanja konkursa do 15.08.2018. godine. za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 15.09.2018. godine.

Sve neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

          Prijavu sa kompletnom dokumentacijom, u jednom primerku, dostaviti putem pošte, kao preporučenu pošilјku, uz napomenu „Prijava za Konkurs –  sredstva za podsticaje zadruga u 2018. godini”, sa punim nazivom i adresom pošilјaoca na poleđini koverte, poslati na adresu:

 

Vlada Republike Srbije

Kabinet ministra bez portfelјa

zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća 

Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd

          Za sva pitanja vezana za postupak prijavlјivanja na ovaj Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: damir.taljai@mbprr.gov.rs  i na telefon broj: 011/31 17 633.

 

U prilogu tekst Javnog konkursa i Obrazac prijave.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak