Polazna | Aktuelno | Svetski dan čišćenja - WORLD Cleanup DAY

Svetski dan čišćenja - WORLD Cleanup DAY

Svetski dan čišćenja - WORLD Cleanup DAY

15. septembra 2018.godine održaće se glavni događaj najveće ekološke akcije širom planete - Svetski dan čišćenja ("World Cleanup Day"); u 150 zemalјa, za koji je planirano učešće 5% svetske populacije, a čiji je organizator svetski pokret Lets do it!. Akciju je podržalo i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.

Ovoj akciji se priklјučila i Opštinska uprava opštine Ćuprija - Odsek za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao koordinator ostalih učesnika na teritoriji naše opštine. 

Cilј ove akcije je jačanje ekološke svesti o očuvanju životne sredine, te njeni nosioci treba da budu opštinske stručne institucije, obrazovne ustanove, javno komunalno preduzeće, udruženja građana i volonteri.

U okviru priprema za ovaj događaj, u želјi da se akcija uspešno sprovede i na teritoriji naše opštine, pozivamo Vas da se priklјučite ovoj akciji, tako što ćete zajedno sa nama učestvovati u izboru lokacija koje će se čistiti od otpada - parkovi, školska dvorišta, okolina stambenih blokova i druge javne površine; kao i u njihovom čišćenju. Akcija će se sprovesti u vremenskom intervalu od 10,00 - 12,00 časova. 

Za sve detalјe oko organizacije molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona :

         - Jadranka Matić, tel. 063/658-376
    - Irena Stanković, tel. 060/7331-232
        -Ljilјana Bogosavlјević, tel. 062/1538-301

U nadi da ćemo ovom akcijom zajednički doprineti našoj čistijoj i zdravijoj okolini,  

Opština Ćuprija

Odsek za urbanizam i zaštitu životne sredine

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak