Polazna | Aktuelno | Predlog liste vrednovanja i rangiranja

Predlog liste vrednovanja i rangiranja

Predlog liste vrednovanja i rangiranja

Na osnovu člana 9. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ 16/2018) i člana 13. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ćuprija za programe udruženja („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 6/18) 

 

KOMISIJA ZA IZBOR PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA

OBJAVLjUJE PREDLOG LISTE VREDNOVANјA I RANGIRANјA.

Predlog liste možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak