Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava

Obaveštenje o obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava

Obaveštenje o obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava

Obaveštavamo registrovana polјoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Ćuprija, da će se u periodu od 01. marta do 30. aprila 2019. godine, vršiti obnova registracije polјoprivrednih gazdinstava i dostavlјati svi podaci koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru, a sve u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar polјoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status polјoprivrednog gazdinstva („Sl. gl. RS“, br.17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – dr zakon i 102/2018), koji je stupio na snagu od 01. januara 2019. godine.

Celokupno obaveštenje možete preuzeti u sekciji ispod.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak