Polazna | Aktuelno | Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019.godini.

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019.godini.

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019.godini.

Na osnovu članova 15. 17. i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/15 i 12/2016), člana 60. Statuta opštine Ćuprija, („ Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/2016 i 8/17)  i člana 8. Odluke o budžetu Opštine Ćuprija za 2019. godinu (,,Službeni glasnik opštine Ćuprija“ br. 26/18), Opštinsko veće opštine Ćuprija raspisuje    

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA RADI OSTVARIVANјA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANјA U 2019. GODINI

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se  konkursom sufinansirati

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini se raspisuje za projekte:

1)      proizvodnje medijskih sadržaja

Opština Ćuprija će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o javnom informisanju.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.

Sve potrebna dokumenta možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak