Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o podsticajima za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Obaveštenje o podsticajima za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Obaveštenje o podsticajima za tov  junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanju prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi („Sl.gl. RS“, br.104/2018 i br.3/19) propisano je da:

pravno lice, 

preduzetnik i 

fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva,

koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, mogu da ostvare pravo na podsticaje ako podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za od 1. februara do 31. jula tekuće kalendarske godine, za grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

Obaveštenje možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak