Polazna | Aktuelno

Aktuelno

Obaveštenje Komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata

Obaveštavaju se građani da će Komisija za popis nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Ćuprija počev od petka, 17.02.2017.godine vršiti popis objekata na teritoriji sela ... [dalje]

Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta u opštinskoj upravi opštine Ćuprija

Na osnovu člana 1,3. i 4. Uredbe o internom konkursu ("Službeni glasnik RS", br 17/16), oglašava Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta u opštinskoj upravi opštine ... [dalje]

Obaveštenje o obnovi registracije polјoprivrednih gazdinstava u 2017.god. kao i upisu novih gazdinstava u Registar

Na osnovu člana 13. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o polјoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.gl. RS“, br. 101/2016) propisano je da se u 2017.god. ... [dalje]

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017.godini

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/2014, 58/2015 i 16/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl. glasnik ... [dalje]

Rešenje o popunjavanju radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ćuprija

Na osnovu člana 3. Uredbe o internom konkursu ("Sl. glasnik RS", br. 17/16), načelnik Opštinske uprave opštine Ćuprija doneo je rešenje o popunjavanju radnih mesta ... [dalje]

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija i Oglas za prikupljanje pisanih ponuda

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 2. Odluke o određivanju ... [dalje]

Opština Ćuprija sa velikim planovima ulazi u 2017. godinu

Novi drumski most, nove investicije, nova radna mesta, atletski kompleks sa tartan stazom i dvoranom, spomenik Knezu Lazaru, te sva tekuća infrastrukturna ulaganja profilišu nas ... [dalje]

Javna rasprava povodom predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o boravišnoj taksi i predloga Odluke o lokalnim komunalnim taksama za opštinu Ćuprija

Оbаvеštаvајu sе grаđаni оpštinе Ćupriја dа ćе sе dаnа 26. i 27. dеcеmbrа 2016. gоdinе u sаli zа sаstаnkе Оpštinskе uprаvе оpštinе Ćupriја u vrеmеnu ... [dalje]

„Amadeus bend“ na gradskom trgu 1. januara

Opština Ćuprija svojim građanima 1. januara 2017. poklanja muzički spektakl –  koncert grupe „Amadeus bend“ na gradskom trgu. Ćupričani će imati zadovoljstvo da prvi dan ... [dalje]

Treća besplatna obuka za početnike u biznisu

Lokalna samouprava Opštine Ćuprija u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, organizovaće 21. i 22.12.2016. godine, trecu po redu besplatnu obuku "Za početnike u biznisu". ... [dalje]

Obaveštenje komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata

Obaveštavaju se građani da Komisiji za popis nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Ćuprija mogu sami podneti prijave do 31.01.2017.godine, u zgradi Opštinske uprave opštine ... [dalje]

Konkurs za novi, osmi ciklus nаciоnаlnog donatorskog programa POKRENI SE ZA POSAO

Konkurs za novi, osmi ciklus nаciоnаlnog donatorskog programa POKRENI SE ZA POSAO, kојi sprovodi NVO ENECA uz podršku kompanije Filip Moris u Srbiji otvoren je od 25. oktobra i trajaće do 31. januara naredne godine. Program ima za cilj da pоdrži pоkrеtаnjе i unapređivanje mаlih i pоrоdičnih prеduzеćа širom Srbiјe. Svi građani sa održivim i kreativnim preduzetničkim idejama imaju mogućnost da se prijave na konkurs. ... [dalje]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last ukupno: 606 | prikazano: 1 - 15