Polazna | Aktuelno

Aktuelno

Obaveštenje o Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

Obaveštavaju se registrovana polјoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu na teritoriji opštine Ćuprija i to: pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog ... [dalje]

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), ... [dalje]

6. Moto skup u Ćupriji

6.-ti Moto skup u organizaciji MK Iron Bridge Ćuprija će biti održan 16., 17. i 18. juna 2017.godine. ... [dalje]

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca, krpelja i odraslih formi komaraca

Obaveštavamo građane Opštine Ćuprija da će se dana 14.06.2017 godine. (sreda) ako se steknu neophodni meteo uslovi preduzeće Eko-Dez iz Beograda sprovesti akciju suzbijanja odraslih ... [dalje]

Rešenje o imenovanju direktora JKP "Ravno 2014" Ćuprija

Na osnovu člana 32. stav 1.tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl. glasnik RS“. broj  129/2007 i 83/2014- dr.zakon), člana 24. stav 3. Zakona o ... [dalje]

Dualno obrazovanje u Tehničkoj školi

Tehnička škola iz Ćuprije će biti pionir u uvođenju dualnog obrazovanja na teritoriji opštine jer će budućim srednjoškolcima pored standardnih profila iz oblasti saobraćaja ponuditi nov smer: zanimanje bravar-zavarivač. ... [dalje]

Program podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije kroz učešće države u ekonomsko finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017.godini

     Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, raspisao je Konkurs po osnovu ... [dalje]

Coca-Cola podrška mladima

Opština Ćuprija  učestvuje u nacionalnom projektu ’’Coca-Cola podrška mladima’’ koji mladima u Srbiji od 18 do 30 godina omogućava da unaprede svoje lične i profesionalne ... [dalje]

Javni poziv za dodelu sredstava bankama, za subvencionisanje kratkoročnih kredita namenjenih registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Ćuprija

      Na osnovu Programa podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2017. god. donetog na sednici Skupštine ... [dalje]

Konkurs za mlade polјoprivrednike u 2017. god.

     Obaveštavaju se registrovana polјoprivredna gazdinstva na području opštine Ćuprija, da je Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo ... [dalje]

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj: 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i ... [dalje]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last ukupno: 647 | prikazano: 1 - 15