Polazna | Aktuelno

Aktuelno

Vidovdanske svečanosti 2018.

Poštovani prijatelji i sugrađani, obaveštamo Vas da je usled loših vremenskih uslova svečana akademija pomerena za 18 časova u sali Muzičke škole. U nastavku programa ... [dalje]

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), ... [dalje]

Agrohemijska analiza zemljišta

Obaveštavaju se registrovana polјoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Ćuprija, u aktivnom statusu, da je u toku prikuplјanje uzoraka za besplatnu kontrolu plodnosti zemlјišta na teritoriji ... [dalje]

Ćuprija uskoro bezbedna od visokih voda

-Danas smo se dogovorili da ovde nećemo stati. Ostale su još dve sporne deonice oko muzeja. U narednoj fazi ćemo završiti sanaciju regulisanog dela korita ... [dalje]

Početak rada „Parking servisa“ u okviru JKP Ravno 2014 – 01. jun, 2018. godine

Poštovani, početak rada „Parking servisa“ u okviru JKP „Ravno 2014“ je 01.06.2018. Sve neophodne informacije možete dobiti u nastavku teksta, na sledeće brojeve telefona: 035/815-0078 i ... [dalje]

Odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2018.godinu

Odluku, listu ciljeva i indikatora i obrazloženje možete preuzeti u sekciji ispod. ... [dalje]

Predlog liste vrednovanja i rangiranja

Na osnovu odredbi člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon i 101/2016), u skladu sa Memorandumom o saradnji između International ... [dalje]

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018.godini

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), ... [dalje]

Odluka o izboru programa i raspodeli sredstava iz budžeta opštine Ćuprija udruženjima, za realizovanje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Ćuprija za 2018.godinu

Na osnovu člana  46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ br. 129/07, 83/2014- dr zakon i 101/2016 - drugi zakon.), člana 9. Uredbe o ... [dalje]

Javni uvid

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, na osnovu čl. 50. stav 2. Zakona o planiranju ... [dalje]

Konačna lista vrednovanja i rangiranja

Na osnovu člana 9. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik ... [dalje]

Obaveštenje - pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne polјoprivredne proizvodnje

          Registrovana polјoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Ćuprija u aktivnom statusu i to: fizičko lice – nosilac registrovanog  komercijalnog porodičnog polјoprivrednog ... [dalje]

Lista vrednovanja i rangiranja

Komisija za izbor programa od javnog interesa objavljuje predlog liste vrednovanja i rangiranja ... [dalje]

Obaveštenje o suzbijanju odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje

Obaveštavamo Vas da će dana 09.05.2018 god. (sreda), ako se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Eko–Dez iz Beograda sprovesti akciju suzbijanja adultnih-odrasliih formi komaraca na ... [dalje]

Zahtev za dobijanje saglanosti

Saglasno Zakonu o komunalnim delatnostima ("Sl.glasnik RS", br.88/11 i 104/16) i Odluci o komunalnim delatnostima ("Sl.glasnik opštine Ćuprija", br.3/15, 26/16, 28/16, 7/17, 23/17, 25/17 i ... [dalje]

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last ukupno: 836 | prikazano: 76 - 90