Polazna | Aktuelno

Aktuelno

Akcija suzbijanja krpelja

Obaveštavamo vas da će dana 20.09.2018 godine (četvrtak), ako se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Eko –Dez iz Beograda sprovesti akciju suzbijanja krpelјa na teritoriji ... [dalje]

Prva akcija Svetskog dana čišćenja

Prva akcija Svetskog dana čišćenja uspešno je završena u subotu, 15.septembra 2018.god.  U akciji su učestvovali učenici, studenti,  građani  i  udruženja  građana. Očišćeno je 25 ... [dalje]

Obaveštenje / Zahtev za dobijanje saglasnosti

Poštovani građani, Saglasno Zakonu o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/11 i 104/16) i Odluci o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 3/15, 26/16, ... [dalje]

Poziv /inicijative i predlozi o dodeljivanju priznanja i nagrada pojedincima ili institucijama za najznačajnija dostignuća u pojedinim oblastima društvenog života.

REPUBLIKA SRBIJAOPŠTINA ĆUPRIJAORGANIZACIONI ODBOR ZA OBAVLJANJE POSLOVA U VEZI ORGANIZOVANJA I OBELEŽAVANJA DANA OPŠTINE ĆUPRIJA Broj: 06-146/2018-01-1 Datum: 12.09.2018. godine   Organizacioni odbor za obavljanje poslova u vezi sa ... [dalje]

Svetski dan čišćenja - WORLD Cleanup DAY

15. septembra 2018.godine održaće se glavni događaj najveće ekološke akcije širom planete - Svetski dan čišćenja ("World Cleanup Day"); u 150 zemalјa, za koji je ... [dalje]

Erić: Ovakvom privatizacijom sačuvali smo našu „Ravanicu“

-Danas je završena dugo očekivana privatizacija Fabrike konditorskih proizvoda „Ravanica“. Čestitamo novom vlasniku AD „Medela“ Vrbas, koji posluje u sastavu Invej korporacije. Postignuta kupoprodajna cena ... [dalje]

Javni konkurs za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija za 2018. godinu

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2018. godinu („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.  27/2017, 3/2018, 8/2018 i 9/2018) i člana 3. Pravilnika o ... [dalje]

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za učešće opštine Ćuprija u finansiranju, odnosno sufinansiranju programa udruženja sredstvima iz budžeta opštine Ćuprija

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ broj  129/07, 83/14 – dr. Zakon, 101/16 – dr. Zakon i 47/18), člana 60. ... [dalje]

Zaključak

Utvrđuje se zakupnina polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa na teritoriji opštine ĆUPRIJA, koje je planirano Godišnjim programom zaštite, uređenja i ... [dalje]

Javni konkurs za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija za 2018. godinu

JAVNI KONKURS za dodelu sredstava tradicionalnim  crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija za 2018. godinu   Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2018. godinu („Službeni ... [dalje]

PRAVILNIK o postupku odobravanja programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Ćuprija

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa, odnosno projekta kojima se zadovolјavaju potrebe i interesi građana  u oblasti sporta i dodele ... [dalje]

Odluka o objavlјivanju Javnog poziva za prikuplјanje ponuda za poveravanje obavlјanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 20. st. 1. tačka 5) i člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/07, 83/2014 – dr.zakon i 101/2016 ... [dalje]

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), ... [dalje]

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last ukupno: 860 | prikazano: 76 - 90