Polazna | Javne nabavke | Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda - informacioni sistem lokalne poreske administracije

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda - informacioni sistem lokalne poreske administracije