Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama

Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

         U otvorenom postupku javne nabavke usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama : Partija 1 - tekuće popravke i održavanje toaleta opštine Ćuprija i Partija 2 -  Tekuće popravke i održavanje zgrade lokalne poreske administracije.