Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka radova na rekonstrukciji fekalne i vodovodne mreže u ulici Stanoja Glavaša

Javna nabavka radova na rekonstrukciji fekalne i vodovodne mreže u ulici Stanoja Glavaša

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji fekalne i vodovodne mreže u ulici Stanoja Glavaša, JN br. 404-9-4/2017-04 naručilac opština Ćuprija.

 

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u sekciji ispod.