Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka tekuće popravke i održavanje atarskih puteva, JN br. 404-9-5/2017-04

Javna nabavka tekuće popravke i održavanje atarskih puteva, JN br. 404-9-5/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke tekuće popravke i održavanje atarskih puteva , JN br. 404-9-5/2017-04