Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluge projektovanja – izrada Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo “

Javna nabavka usluge projektovanja – izrada Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo “

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

U otvoreni postupak javne nabavke usluge projektovanja – izrada Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo “ JN. br. 404-8-7/2017-04