Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluga dezinsekcije na teritoriji opštine Ćuprija

Javna nabavka male vrednosti usluga dezinsekcije na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  Opštinska uprava opštine Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 U postupku javne nabavke male vrednosti usluga dezinsekcije na teritoriji opštine Ćuprija, br.404-5-2/2018-04.

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u sekciji ispod.