Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluge izrade prethodne sudije opravdanosti sa generalnim projektom vodosnabdevanja za teritoriju opštine Ćuprija

Javna nabavka usluge izrade prethodne sudije opravdanosti sa generalnim projektom vodosnabdevanja za teritoriju opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluge izrade prethodne sudije opravdanosti sa generalnim projektom vodosnabdevanja za teritoriju opštine Ćuprija.