Polazna | Javne nabavke | Pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga održavanja računarskog programa Trezor .

Pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga održavanja računarskog programa Trezor .