Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/cuprijar/public_html/lib/vivvo/vivvo_lite_site.php on line 336
Javne nabavke | Opština Ćuprija
Polazna | Javne nabavke

Javne nabavke

Javna nabavka usluge projektovanja – izrada Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo “

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija na kp br. 4940 KO Ćuprija grad

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad radovima tekućih popravki i održavanja atarskih puteva

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka tekuće popravke i održavanje atarskih puteva, JN br. 404-9-5/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti dobra - nabavka svetilјki za javnu rasvetu JN.BR. 404-4-4/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka usluga izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole oblikovane po partijama, br.404-8-5/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluga izrade Idejnog rešenja za postament Kneza Lazara

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  Opštinska uprava ... [dalje]

Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija na kp br. 4940 KO Ćuprija grad

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga održavanja računarskog programa Trezor

Na osnovu čl. 36. st. 1. tač. 2) i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15, u dalјem tekstu: ... [dalje]

Javna nabavka radova na rekonstrukciji fekalne i vodovodne mreže u ulici Stanoja Glavaša

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka usluga izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole oblikovane po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti - usluga izrade Idejnog rešenja, Idejnog projekta i Projekta za izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u ul.Kneza Miloša JN br. 404-5-6/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javne nabavke male vrednosti – usluga izrade idejnih projekata i projekata za izvođenje radova na investicionom održavanju oblikovane po partijama, br.404-5-5/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji ulica u gradskim i seoskim naselјima, br.404-5-4/2017-04.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  Opštinska uprava ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluga dezinsekcije suzbijanje komaraca i krpelјa na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  Opštinska uprava ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluge - pružanje usluge ličnog pratioca deteta JN br. 404-5-2/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti dobra – Nabavka goriva benzin BMB 95 oktana JN br. 404-4-3/2017-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

1 2 next ukupno: 30 | prikazano: 1 - 20