Polazna | Javne nabavke

Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 1 nabavka sadnica cveća

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluge izrada projekata zatvaranja, remedijacije i rekultivacije postojeće deponije komunalnog otpada (smetlišta) opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka usluga izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju zgrada u svojini opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za uređenje parkova na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka usluga izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kapele u Ćupriji i Mijatovacu

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju prihvatilišta za pse

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka usluga tekuće i investiciono održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju trotoara na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka usluga održavanja računarskog programa informacioni sistem lokalne poreske administracije - pregovarački postupak

Na osnovu čl. 36. st. 1. tač. 2) i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15, u dalјem tekstu: ... [dalje]

Javne nabavka - usluga izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata zdravstvene zaštite

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija ... [dalje]

Javna nabavka usluga / usluga izrade projekta preparcelacije za potrebe eksproprijacije sa projektom geodetskog obeležavanja

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluga fiksne telefonije i mobilne telefonije oblikovane po partijama

Na osnovu odredbi člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15, u dalјem tekstu ZJN), ... [dalje]

Javna nabavka male vrednosti usluga dezinsekcije na teritoriji opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  Opštinska uprava ... [dalje]

back 1 2 3 4 next ukupno: 61 | prikazano: 41 - 60